Powiaty

Dziękujemy wszystkim powiatom za zgłoszenie się do projektu. 

Powiaty uczestniczące w projekcie są zróżnicowane pod względem obszaru, populacji oraz stopy urbanizacji.

Województwo dolnośląskie:

Województwo kujawsko-pomorskie:

powiat toruński

Koordynator wsparcia międzysektorowego: Andrzej Pabian
Koordynator Instytucji Koordynującej: Małgorzata Domalska
Katarzyna Kosińska

Województwo lubelskie:

Województwo łódzkie:

Województwo mazowieckie:

Województwo opolskie:

Województwo podkarpackie:

Województwo podlaskie:

Województwo pomorskie:

Województwo śląskie:

Jaworzno (miasto na prawach powiatu)

Koordynator Wsparcia Międzysektorowego: Irena Wojtanowicz-Stadler
Ewelina Marcinkowska
Koordynator Instytucji Koordynującej: Grzegorz Stano

Województwo świętokrzyskie:

Województwo warmińsko-mazurskie:

Województwo wielkopolskie:

Województwo zachodniopomorskie: