Dla Koordynatorów IK i Badań WWR

Klasyfikacja ICF w modelu WWR  oceny funkcjonalnej – 08.12.2022 – gr II
Klasyfikacja ICF w modelu WWR  oceny funkcjonalnej – 09.12.2022 – gr III
Planowanie działań WWR -10.01.2023r. – Grupa IV
Budowanie partnerstwa – rodziny i profesjonaliści w podejściu skoncentrowanym na rodzinie, cz. I. – 14.12.2022r. – Grupa III
Budowanie partnerstwa – rodziny i profesjonaliści w podejściu skoncentrowanym na rodzinie, cz. II. – 14.01.2023r. – Grupa I
Budowanie partnerstwa – rodziny i profesjonaliści w podejściu skoncentrowanym na rodzinie, cz. II. – 14.01.2023r. – Grupa II
Poznanie środowiska rodziny – ekomapa, wywiad oparty na rutynach dnia codziennego cz. I – 19.01.2023r. – Grupa III i IV
Budowanie partnerstwa – rodziny i profesjonaliści w podejściu skoncentrowanym na rodzinie, cz. II – 20.01.2023r. – Grupa III
Budowanie partnerstwa – rodziny i profesjonaliści w podejściu skoncentrowanym na rodzinie, cz. II – 20.01.2023r. – Grupa IV
Zespół uczący się – superwizje i interwizje zespołu cz. I – 24.01.2023r. – Grupa III
Zespół uczący się – superwizje i interwizje zespołu cz. II – 26.01.2023r. – Grupa III
Budowanie zespołu – cz. II – 24.01.2023r. – Grupa II
Zespół uczący się – superwizje i interwizje zespołu cz.I – 07.02.2023r. – Grupa IV
2023-02-27 – IPWWR

Transkrypcję do filmów można uzyskać korzystając z przeglądarkowej wersji narzędzia SPEECHTEXTER