Dla Koordynatorów Badań WWR

UWAGA! Wszystkie poniższe nagrania mogą zostać udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej.


Wprowadzanie danych na platformie MEiN (Spotkanie z dnia 25.11.2022r.) – Nagranie zarchiwizowane

Spotkanie z dnia 29.09.2022r. – Nagranie zarchiwizowane

Spotkanie z dnia 30.09.2022r. – Nagranie zarchiwizowane

Spotkanie z dnia 03.10.2022r. – Nagranie zarchiwizowane

Spotkanie z dnia 05.10.2022r. – Nagranie zarchiwizowane

Spotkanie z dnia 30.11.2022r. – Nagranie zarchiwizowane