Raporty

Ministerstwo narzuca zapis na dokumentach:

Płatne ze środków MEiN na podstawie umowy nr MEiN/2022/DWEW/1070 z dnia 27 kwietnia 2022 działanie nr 2 w kwocie 10 584 685 zł.


Raporty końcowe:


Oświadczenia: