Dla Koordynatorów WM i IK

UWAGA! Wszystkie poniższe nagrania mogą zostać udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej.


Spotkanie z 12 września 2022 r. – Nagranie zarchiwizowane

Spotkanie z 13 września 2022 r. – Nagranie zarchiwizowane

Spotkanie z 14 września 2022 r. – Nagranie zarchiwizowane